Üye Girişi Yeni Üye Kaydı

XII – TEKEL’EL (TEKELİ EL)

XII – TEKEL’EL (TEKELİ EL)

 

TEKELİ - AHMET ÖZER

Tekeli Ahmet Teke’de kadı iken muhalif oluşundan dolayı buraya sürülmüş.

Eşi: Ayşe (İbiş kızı) İbiş, Ayşe’nin babasıdır. Ayşe’nin anası Emine’dir. Ayşe doğduktan sonra babası İbiş ölür. İbiş ölünce dul kalan eşi Emine’yi Pantır 4. eşi olarak alır. Pantır’ın 4. eşi Emine’den Topal Hasan olur. Yani Topal Hasan ve İbiş kızı anadan bir babadan ayrı üvey kardeş olurlar.

Çocukları:

1.    Hasan (Tekeli)

2.    Adıgüzel

3.    Emine, Ahmet Ali Özdemir eşi

4.    Fatma, Halil İbrahim Özen eşi

 

HASAN ÖZER (TEKELİ)

 

Tekeli Emmi’yi yaylaya göçerken konuşmalarından hatırlarım. Çok şakacı bir adamdı Murtiçi’ne gelince arabalar geçmeye başlardı. Araba geçerken yüklü hayvanları kenara çekip arabalara yol verirdik. Araba geçince de Tekeli Emmi bize arabalar hakkında bilgi verirdi:

“Bu arabalar saman burma yer sanmayın haaa… Sadece şeker ile, üzüm ile beslenirler. Su yerine de sadece bal şerbeti içerler.”

Küçükler bu sözlere inanırlardı. Şeker, üzüm, bal az bulunan bahalı yiyeceklerdi. Demek ki bu arabalar o kadar değerli ki bahalı besinlerle besleniyorlardı.

 

Eşi: Gülsüm (Gecereme'li)

Çocukları:

1.    İbiş

2.    Ahmet, askerlik dönüşü öldü.

3.    Elif, Ali Vural eşi

4.    Hatice, Ahmet Özer eşi

5.    Mümüne, Ali Arslan eşi

 

ADIGÜZEL ÖZER (1322 – 1993)

Eşi: Ayşe, Topal Hasan kızı (1911 – 1999)

Çocukları:

1.    Fatma, Mustafa Koç (Pantır) eşi

2.    Ahmet (Topçu)

3.    Hasan

4.    Elif, Ali Kara eşi

5.    Emine, Hacıisalı’da

 

 

DEDEM TOPAL ALİ

 

Anlatan: Ali Uyar, Topal Ali’nin torunu

 

Dedemi hatırlarım. Köyde en çok incir yetiştiren oydu. Çocuklara incir dağıtırdı sık sık. Dedem Bilavgat’aki meyve bahçesine pamuk ve tütün de ekerdi. Şaban Musa'sı da Çevlik’te tütün ekerdi. Yani kendi ihtiyaçları için. Dedem kendi yetiştirip kuruttuğu tütünü sarardı bir kâğıda Sonra çıkarırdı kavı çakmağı… Çak babam çak. Kolay kolay yanmazdı meret. Dedem öfkelenir söylenirdi. Ben ocakta ateş olduğu halde dedemin sıgarayı neden kav çakmakla yakmaya uğraştığına bir türlü akıl erdiremezdim. Sorardım:

“ Dede, ocakta ateş var. Sıgarayı neden kömürle yakmazsın da kav çakmakla uğraşırsın?”

Dedem cevap verirdi:

“Ah hay oğlum sen ne anlarsın. Onun çakması ayrı bir zevk, yakması ayrı bir zevk, şu kavın kokması ayrı bir zevk…”

 

 ALİ UYAR (TOPAL ALİ – KÖR ALİ) (1309 -02.02.1972)

Topal Ali’nin babası Topal İbrahim’in Tekeli Ahmet ile kardeş olduğu sanılmaktadır. Onlar değilse bile babalarının kardeş olduğu muhakkak. Bütün köyün yaşlıları Topal Ali’nin Tekeli el soyundan olduğunu söylüyorlar.

1. eşi: Zeynep

Çocukları:

1.    Hürü, Mustafa Zor (Karadayı) eşi.

2.    Ahmet, (Göğoğlan veya Gök İbrahim)

3.    Ahmet Ali

4.    Ayşe (Altındiş), Deli Ahmet’in 2. eşi

2.eşi, Teslime (15.07.1923 – 15.11.1955), Fersinden gelme. Çocukları

1. Zeynep

2. Durdu

3. Mustafa

 

AHMET UYAR (GÖK İBRAHİM) (1924 – 28.12.2001)

Eşi: Hatice, Molla Ali kızı (1339 – 1989) ?

Çocukları:

1.    Zeynep

2.    Ümmü

3.    Ali

4.    Teslime

5.    Durdu

6.    Emine

7.    Münevver

 

AHMET ALİ UYAR

Eşi: Elif, Musa Vural kızı

Çocukları:

1.    Zeynep

2.    Hatice

3.    İbrahim

4.    Teslime

 

 

YAKIN GEÇMİŞTE KÖYÜMÜZE GELENLER

 

1.  Arıcı Yusuf

2. Duduoğlu el

3. Gök Hüseyin

 4. Gök Mehmet

5. Gubcal el

6. Mukuoğlu el

7. Yirik oğlan el