Üye Girişi Yeni Üye Kaydı

VII - İHTİYAR EL

VII - İHTİYAR EL

 

Ali Avcı ve Tevfik Güzel anlattı:

“Höke Yusuf’tan dinledim, Köylüler Köyiçi’nden, Aşağıköy’den, Çekiç Beleni’nden köye göçmeye başladıklarında ilkin köye üç ev yapılmış. 1. Ali Fakoğlu’nun evi (Hacı Hatp’ın babasına Ali Fakoğlu derlermiş.), 2. Yirikoğlangilin oturduğu ev. Bu evi Çulfalılar kendilerine yaptırmış. Çulfalılar sonradan evlerini Akça’ya satıp Ilıca’ya göçmüşler. 3. ev de şimdi Öksüz Şerife’nin evinin yerindeki Hatıp Mehmet Efendi’nin eviymiş. Bu ev 6 odalı imiş. Sonradan yanmış. Bu arada önceden var mıydı yok muydu belli değil. Hacı Mustafa’nın da bir evi ve misafir için bir odası varmış.

Topal Hasan da Çocukluğunda köyde 7 ev olduğunu söylermiş. Hacı Hatıp’ın evi de bu ilk evlerden biri. Hacı Hatıp’ın evi de çok geniş ve güzel bir evdi. Pencerelerini renkli camlar, kapılarını, tavanlarını oymalar süslerdi. Hacı Hatıp’ın kendisi okumamış ama akıllı, varlıklı bir adammış. Seferberlik zamanında devletin eli kolu durumunda imiş. Okuma yazması olmadığı halde Cuma namazlarını kıldırır, hutbesini doğaçlama olarak verirmiş.

 

ALİ GÜZEL (ALİ FAKOĞLU)

Eşi: Raziye

Çocukları:

    1. Mustafa Güzel (Hacı Hatıp)   

 

MUSTAFA GÜZEL (HACI HATIP) (01.07.1861 – 20.04.1946)

eşi: Hürü, Emiroğlu Mustafa’nın kızı

Çocukları:

1.    Ali Güzel (Molla Ali)

 

2.    Mümüne, İbrahim Küçükdemir (Kara İbrahim) eşi

 

Hacı Hatıp’ın 2. eşi Gülsüm. Uzunlar’dan gelmiş. Köyde çulha dokumayı ondan öğrenmişler.

Çocukları:

1.    Emin

Hacı Hatıp’ın 3. eşi Ümmü Gülsüm (1315 – 30.12.1983). Fersin’den Ali Efendi’nin kızı. Müderris Abdurrahman Efendi oğlu Ali Efendi (1859 – 1929) “Beni ölünce Ahmetler’e kızlarımın yanına gömün.” diye vasiyet etmiş. Vasiyeti üzerine kendisi ölünce Ahmetler mezarlığına gömülmüştür. Ali Efendi’nin Ahmetler’deki diğer kızları: Emine, Hacı Hatıp oğlu Emin ile evlenmiş. Ayşe, Molla Mahmut ile evlenmiş.

3. eşinden çocukları:

1.    Mahmut Seyit (Adıgüzel)

2.    Tevfik

3.    Raziye, İbrahim Koç eşi

 

ALİ GÜZEL (MOLLA ALİ) (1307 – 1972)

 

Molla Ali zamanında iyi bir eğitim almış, okuma yazması düzgün olan çevrede tanınmış bir kişidir. Köyde imam olamadığı zamanlar ve o köyde olduğu sürece köyün fahri olarak imamlığını yapmış, cemaatle namazı kıldırmıştır. Ayrıca köy çocuklarının din bilgilerini almada Biros’lu Ali Hoca’dan sonra en çok onun emeği geçmiştir.

Eşi: Emiş (1899 – 1989). Uzunlar – Havıt’tan gelmiş.

Çocukları:

1.    Mehmet Nuri (Mullal’oğlu)

2.    Hasan

3.    Hatice. Ahmet Uyar (Göğoğlan) eşi

4.    Abdurrahman

 

EMİN GÜZEL (1321 – 01.04 1934)

Eşi: Emine. Fersinden Ali Efendi’nin kızı

Çocukları:

1.    Gülsüm, Ali Demir (Gubcal Alisi) eşi

2.    Ümmü Sözen, Fersinden Apil’in eşi

 

MAHMUT SEYYİT GÜZEL (ADIGÜZEL) (1336 – 31.05.1946)

Eşi: Elif, Höke Yusuf kızı

Çocukları:

1.    Ali Güzel. (Adını ve soyadını Ali Orhan Yücelalp olarak değiştirmiştir.)

2.    Emine, Hatıplar’dan Mehmet Yılmaz eşi

 

TEVFİK GÜZEL

Eşi: Ayşe, Ahmet Ali Özdemir kızı

Çocukları:

1.    Mustafa

2.    Fatma, Mahmut Güzel eşi

3.    İlhan

4.    Münevver, Akseki’de

5.    Emine

 

MEHMET NURİ GÜZEL (MULLAL’OĞLU) (1926 – 1990)

Eşi: Ayşe, Yusuf Kocakça (Tülüce) kızı (1926 – 21.11.2004)

Çocukları:

1.    Emine

2.    Şükrü

3.    Niyazi

4.    Emin

5.    Mahmut

 

HASAN GÜZEL (HACI HASAN)

Eşi: Raziye, Ahmet Ali Özdemir kızı

Çocukları:

1.    Durdu

2.    Emine

3.    Hürü

4.    Nuri

5.    Mustafa

 

ABDURRAHMAN GÜZEL

Eşi:

Çocukları:

1.    Şule

2.    Alper