Üye Girişi Yeni Üye Kaydı

V - EMİR EL

V - EMİR EL

 

Emir Elin öğrenebileceğimiz en önceki ataları kim? Emir adı nereden geliyor? Öğrenebilirsek yazacağız. Şimdilik Molla Mahmut’un dedesi Mahmut’tan başlayalım.

 

EMİR MAHMUT ÇOCUKLARI

1.    Hasan Kocademir (Emir Hasanı)

2.    Mustafa Özdemir (Emiroğlu Mustafa)

3.    İbrahim Küçükdemir (Kara İbrahim)

4.    Kara Mehmet

5.  Ali Yıldız (Koca Ali)

1.    Hürü, Hacı Hatıp’ın 1. eşi

2.    Hatice (kümük)

3.    Topal Hala

 

1 – HASAN KOCADEMİR (EMİR HASAN’I) (01.01.1874 – 16.01.1945)

1. eşi: Emine

Çocukları:

    1. Ümmü (Koca Ümmü) Hasan Hüseyin Özen eşi

    2. Ali (Alimoda)

2. Eşi Mümüne (Kömbe) (Molla Mehmet kızı Mümüne, ilkin Küncü ile evlenmiş; Küncü’den Paytar karısı Ayşe olmuş. Emir Hasan’ı 2. eşidir.

Çocukları:

3. İbrahim (Çomuca)

1.    Mustafa (Gocuş) (1923 -1960)

2.    Ramazan (1929 – 1995)

3.    Mehmet (1926 – 29.10.2004)

4.    Ahmet (Kara Ahmet)

 

2 - MUSTAFA ÖZDEMİR (EMİROĞLU MUSTAFA) (1864 – 1921)

Eşi: Ayşe, Ali kızı, Hacı Hatıp’ın kardeşi (1859 – 1932)

Çocukları:

1.    Mahmut (Molla Mahmut) (1896 – 10.05.1978)

2.    Ahmet Ali (1317 – 06.06.1961)

3.    Fatma, Ali Zor (Sulu Ali) eşi (1889 - ? )

4.    Mümine (1892 - ? )

5.    Gülsüm, Ali Koç (Deli Ali) eşi (1890 - ?)

 

3 – İBRAHİM KÜÇÜKDEMİR (KARA İBRAHİM)

Eşi: Mümüne (Mıgırdıç)

Çocukları:

    1. Şerife, Koca Mehmet oğlu Osman eşi. Osman askerden gelmeyince Kısaca ile evlenir.

    2. İbrahim (Efe)

    3. Ahmet (Eğitmen) (1915 – 2005)

 

4 – KARA MEHMET

Seferberlikte askerde kalmış.

 

5 – ALİ YILDIZ (KOCA ALİ)

Eşi: Hava (1308 – 01.04.1968), Erengeriş’ten Hacı Ahmet Mustafa’sı kızı. Hava’nın Ahmetler’e gelen kız kardeşleri: Molla İbrahim karısı Hürü, Höke Yusuf’un 2. eşi Hatice.

Çocukları:

1.    İbrahim (Goc’aloğlu) (1332 – 01.03.1989)

 

ALİKOCADEMİR (ALİMODA – TAT ALİ)

Eşi: Ayşe, Halil İbrahim Özen kızı

Çocukları:

1.    İbrahim

2.    Hüseyin

3.    Ahmet

4.    Ümmü

 

MUSTAFA KOCADEMİR (GOCUŞ)

Eşi: Şerfe, Akça Musası kızı

Çocukları:

1.    Hasan

2.    Ayşe, Mahmut Vural eşi

3.    Ümmü, Ali Özdemir eşi

4.    Musa

 

GIYABINDA SEÇİM

 

Ramazan Kocademir, Bir yandan köyde bağ bahçe ile uğraşırken bir yandan da kamyonculuk yaparak dışarıya açılabilen, ticaret yapan, ufkunu genişleten ilk köylülerimizden birisiydi. Yine köyümüzde çocuklarını okutmak isteyen ilkler arasındaydı. Yumuşak huylu oluşu, başkalarını kırmak istemeyişi onun tipik özelliğiydi.

Köyümüzde köy işlerinin yoğun olduğu, muhtarın işlerinin çok ağır olduğu bir tarihti. Muhtar seçimi vardı. Kimse muhtar seçilmek istemiyordu. Köy muhtarsız kalacaktı. Açıkğözün biri farkına varır ki Ramazan Kocademir köyde yok. Kamyonu ile sefere gitmiş. Hemen önerisini yapar:

“Muhtar adayımız Ramazan Kocademir!”

Oy birliği ile muhtar seçilir. Birkaç gün sonra seferden dönen Ramazan Kocademir soluğu Kaymakamın yanında alır:

“Efendim ben yokken beni muhtar seçmişler! Ben istemiyorum.”

Durumu bilen kaymakam onu ikna eder.

“Oğlum köylülerin seni çok seviyor demek ki. Sevmiş dilemiş seni muhtar seçmiş. Mecbur yapacaksın.”

“Efendim benim işim çok.”

“Yenisi seçilene kadar mecbursun!”

O dönem Ramazan Kocademir zorunlu olarak muhtarlık yaptı.

 

RAMAZAN KOCADEMİR

1.eşi: Hatice, Hüseyin Şenol kızı

Çocukları:

1.    Hasan

2.    Hüseyin

 

2. eşi: Ayşe, Süleyman Çalı kızı

Çocukları:

1.    Mustafa

2.    Ali

3.    İbrahim

 

MEHMET KOCADEMİR (KARA MEHMET)

Eşi: Ayşe, Mustafa Çalı (Ecevit oğlu) kızı

Çocukları:

     1. Emine, Mustafa Uyar eşi

 2. Nilgün, Mehmet Öz eşi

3. Mümüne, Mahrımçalı’da

4. Rukiye, Ali Demir eşi

5. Hasan

    6. Ramazan

 

AHMET KOCADEMİR (KARA AHMET)

Eşi: Fatma, Gök Hüseyin kızı

Çocukları:

1.    Döndü, (Mehmet Zor’dan evlatlık aldılar.) Şimdi Serik’te.

 

MAHMUT ÖZDEMİR (MOLLA MAHMUT) (1896 - 10.05.1978)

Eşi: Ayşe, Fersinden Ali Efendi’nin kızı

Çocukları:

1.    Mustafa

2.    Mümün

 

AHMET ALİ ÖZDEMİR (1317 – 06.06.1961)

Eşi: Emine, Tekeli Ahmet kızı (1316 – 22.01.1979)

Çocukları:

1.    Mümüne, Ali Koç (Ali Onbaşı) eşi (1921 -  ?).

2.    Mustafa (Sarı Mustafa) (1927 - )

3.    Ayşe, Tevfik Güzel eşi (1929 -  )

4.    Raziye, Hacı Hasan eşi ( 1932 - )

5.    Havana, Mustafa Öz (Ekiz) eşi. Havana ile Fatmana ikizdir. (1935 - )

6.    Fatmana, Manavgat’ta Onsekizlioğlu’nun eşi

7.    Ahmet (1940 - )

 

EFE DAYI

 

Efe Dayı’nın el yetenekleri çok iyiydi. Marangozluk işlerini kolayca yapardı. Oklava, senit, kaşık, kepçe işlerinin erbabıydı. Bir de düğünlerde İnbaşı’ndan Köyöğön yakadaki bir hedefe Şeşana ya da mavzer ile kurşun atılırdı. Hedefi vuranlara ödül verilirdi. Bu ödülleri genellikle, Efe Dayı, Deli Ahmet, Zobu, Yirik Oğlan gibi avcılardan biri alırdı.

Efe Dayı’nın bu sanatkâr özelliği, el yetenekleri çocuklarına hatta torunlarına da geçmiş gibi görünüyor, ne dersiniz.

 

İBRAHİM KÜÇÜKDEMİR (EFE) (1330 – 14.11.1987)

Eşi: Mümüne, Osman Aslan kızı (1330 – 21.11.2004)

Çocukları:

1.    Fatma, Ramazan Vural eşi

2.    Ayşe, Mehmet Avcı eşi

3.    Osman

4.    Mümüne, Evrenseki’de

5.    Şerife, Mehmet Varol eşi

6.    Mehmet

 

İLK KURSA GİDEN AHMETLER’Lİ

 

Köyümüzdeki orta yaş kuşağının çoğu, Eğitmen’in gayretleriyle okuma yazma öğrendi. Köyümüzden dışarıya açılabilen ilklerden biri de Eğitmen’dir. Eğitmenlik için açılan kurslara katılmış, Eğitmen olmuş, Köyümüzde 1952’ lere kadar çocuklara, gençlere okuma yazma öğretmiştir.

 

AHMET KÜÇÜKDEMİR (EĞİTMEN) (1915 – 2005)

 

1. eşi Fatma, Mehmet Güngör kızı, ilk doğumunda ölmüş.

2. eşi: Fatma, Musa Vural kızı

Çocukları:

1.    Yaşar

2.    Mümüne

 

İBRAHİM YILDIZ (GOCAL’OĞLU)

Eşi: Ebe, Gedik Hüseyin kızı

Çocukları:

1.    Ayşe, Ali Öz eşi

2.    Fatma, Ahmet Karamusaoğlu eşi

3.    Hüseyin Ali

4.    Mustafa

5.    Hava, Ramazan Zor eşi