Üye Girişi Yeni Üye Kaydı

I- AKÇ'EL (Akça El)

I – AKÇ’EL (AKÇA EL)

 

 

 AKÇA KARISI ŞERİFE EBE’NİN ÖLÜMÜ

 

Anlatan: Zeynep Varol

 

Köyümüzdeki Şerife’ler hep onun adı. Mezarı Güğlen’de Yazı’nın ucunda. O zamanlar Yazı, Dallı Biladan, Ümmü Dadı, Köroğlu Ekinliği hep ekilirmiş. O sene Yazı’ya Akça’nın çocukları darı erkmişler. Domuz yemesin deyi de geceleri beklerlermiş. Köyde erkek yok. Eli silah tutan her erkek askerde. Köydeki işleri kızlar, kadınlar yapar, darıyı Şerife Ebe beklermiş. Bir gün gene kızlar köye incir toplamaya gitmişler. İnciri toplayıp akşama Yazıya dönmüşler. Yazıda tarlanın kenarında iyi kötü bir dam varmış. Evleri orası. Kızlar akşam incir toplamadan gelince bakmışlar anaları evde yok. Çıra yakıp tarlayı, oluğun başını filan aramışlar, bulamamışlar. Sonraki gün ararken bir taşın dibinde kıvrılmış yatar bulmuşlar. Ölmüş.

Öteki tarlalarda da ekin bekleyenler varmış. Köye haber salmışlar. Köyde Molla Mehmet’ten başka yola gidebilecek erkek yokmuş. O gelmiş. O gelinceye kadar kadınlar mezarı kazmışlar, ölüyü yıkamışlar. Elde ne var ne yok kefen yerine sarıp sarmalamışlar. Molla Mehmet kadınlara dönmüş:

“Cenaze cemaatle kılınır. Cemaat oluşturacak erkek yok. Cemaat siz olacaksınız. Hadi abdest alın bakalım.”

Öyle yapmışlar. İmamın arkasında kadınlar saf durup namazı kılmışlar. Hemen oracığa, tarlanın ucundaki birkaç mezarın yanına gömüvermişler.

Şerife Ebe şanslı kadınmış. Seferberlik ne demek! Seferberlikte ölüyü kaldıracak bir cemaat her zaman bulunmazmış. Hatta bazılarına mezar bile nasip olmazmış. Ya bir kurşunla ya da açlıktan ölür kalır, ölüsünü kurtlar, kuşlar yermiş. Nice zaman sonra sırtlarıyla kemiklerini bulurlarmış. Şerife Ebe şanslı kadınmış ki namazı kılınmış, mezara gömülmüş.

 

MUSA DEDE  ÇOCUKLARI

Mehmet (Akça)

Ramazan, Şaban Koca’nın babası

Emine, Pantır’ın 4. eşi

 

MEHMET (AKÇA)

 Eşi: Şerife, Musacık’ın kardeşi, Ali kızı                                                     

Çocukları:

1 – Hatice (Çıtırak)

2 – Mustafa Kocaakça (Akça Mustafası)

3 – Havana, Mehmet Aslan (Koca Mehmet) eşi

4 – Musa Akça

5 – Elif, Hasan Güngör (Topal Hasan) eşi

6 – Yusuf Küçükakça (Höke Yusuf)

 

 HATİCE (ÇITIRAK)

Çıtırak Pantır’ın kardeşi Molla Yusuf’la evlenir. Molla Yusuf’tan iki kızı olur: 1. (Anakız), Sansar karısı, Gecereme’de. 2. Fatma (Yirikkız) Fersin’de Mustafa Dayı eşi. Oğulları Deli Ali var. Yusuf askere gider. Askerden künyesi gelir. (Künyenin buradaki anlamı, ölüm haberi) 1. kocası Yusuf’un künyesi gelince de 2. kocası Belenköy’den Sakar Mahmut ile evlenir. Mahmut’tan kızı Hürü olur. Hürü Belenköy’den Karmaz ile evlenir. (Bak, Yirikoğlan el) Çıtırak 2. kocası Sakar Mahmut da ölünce Gecereme’den çobanı Saplı Ramazan ile evlenir. Saplı ile evliliğinden Ahmet (Deli Ahmet) olur. Saplı’nın babası ise Gecereme’den Emir Ahmet’tir. Deli Ahmetgile ırmak kenarındaki araziler ve kale Emir Ahmet’ten kalmıştır.

 

MUSTAFA KOCAKÇA (AKÇA MUSTAFA’SI)

Eşi: Fetiş. (Saraçlı’dan gelmiş.)

Çocukları:

1.    Seyit Ali Kocakça

2.    Mehmet Kocakça (Kısaca)

3.    Yusuf Kocakça (Tülüce)

 

 AKÇA MUSA’SI

 

Akça oğlu Musa’yı Medresede okutmuş, iyi bir eğitim almasını sağlamıştır. Okumuş biri olarak köylülere farklı bilgiler okuyarak, anlatarak onların ufuklarının genişlemesine katkıda bulunmuştur. Onu dinleyenler hayretle anlatırlar. “Musa dede kitaptan okurdu, gökte demirden kuşlar uçacakmış. İstanbul’da bir adam konuşacak, buradan dinlenecekmiş…”

Antalya Milletvekili Rasih Kaplan ile aynı sınıfta okuduklarını, derslerinin onun derslerinden iyi olduğu halde elinden bir tutan olmadığı için bir devlet dairesine oturamadığından yakındığını söyleyenler de var.

 

MUSA AKÇA (AKÇA MUSA’SI) (1885 – 15.02.1948)

Eşi: Fatma Akça (Fersin’li Ebe)

Çocukları:

1.    Mustafa  (Deli Hacı) (1339 – 13.03.1973)

2.     Zeynep  (1323 – 16.03.1976) Mehmet Karakaya (Kara Mehmet) eşi

3.    Şerife  (Sarıkız), Mustafa Kocademir (Gocuş) eşi

4.    Dudu, Mustafa Kocaakça (Tülüceoğlu) eşi

5.    Osman (Küçük Osman) (1922 – 23.01.1989)

 

 

 

 YUSUF KÜÇÜKAKÇA (HÖKE YUSUF)

1. Eşi: Emine, Erenyaka’dan Topal’ın kızı (1304 – 14.12.1943)

Çocukları:

1.    Mehmet Ali

2.    Abdullah         

3.    Mustafa (Karaca)

4.    Şerife, Deli Hacı eşi

5.    Fatma, Seyit Ali eşi

6.    Eli, Ahmet Ali Koç eşi.

2. Eşi Hatice (Koca Hatice) (1325 – 1997)

Çocukları:

1.    Mustafa

 

AKÇA MUSTAFA’SI ÇOCUKLARI

 

 SEYYİT ALİ KOCAKÇA

Eşi: Fatma (Koca Fatma), Höke Yusuf kızı (1913 – 1989)

Çocukları:

    1. Havana

    2. Meryem, Mahmut Vural 1. eşi

 

 MEHMET KOCAKÇA (KISACA) (1321 – 12.08.1968)

Eşi: Şerife, İbrahim Küçükdemir (Kara İbrahim) kızı (1316 – 20.02.1979)

(Kısaca eşi Şerife ilkin Koca Mehmet oğlu Osman ile evlenmiş. Bu evlilikten,  Efe’nin hanımı Mümüne Küçükdemir doğmuş. Osman Aslan askerde ölünce Şerife Kısaca ile evlenmiş.

Çocukları:

1.    Mehmet (1926 – 20.12.1972)

2.    Ayşe, Yusuf Güngör eşi

3.    Fatma, Osman Akça eşi

4.    Havana, Yusuf Karakaya eşi

5.    Emine, Ahmet Özdemir eşi

 

YUSUF KOCAKÇA (TÜLÜCE) (1317 – 1974)

 

Tülüce Emmi’yi hatırlarım. Köyde yeni bir ev yapılınca yardım için tellal çağırırdı. Yeni evin olmayan kapısına bir ip gerilir, komşular yardım olarak ne getirdiyse bu ipe asılırdı. Tülüce Emmi de her yardım için bir tellal çağırırdı.

“Felanca yardım için bir çul getirdi… Felanca yardım olarak bir çuval getirdi… Allah verene de bereket versin vermeyene de. İlle de verene çoook bereket versin!...”

Tülüce Emmi güçlü kuvvetliydi de. Köyde en iyi taş kıran oydu. Gücünü kuvvetini kötülük için kullanmazdı. Taş kırmasını bilirdi ama kalp kırmasını bilmezdi.

 

Eşi: Fatma (Karakız) Molla İbrahim kızı (1316 – 1972)

Çocukları:

1.    Mustafa  (Tülüc’oğlu) (1337 – 27.03.1996)

2.    Ayşe  (Molla Ali oğlu) Mehmet Güzel eşi)

3.    Hatice, (Demirci) Mehmet Çalı eşi

4.    Raziye, Musa Küçükakça eşi

5.    İbrahim (Kara İbrahim)

6.    Osman

 

AKÇA MUSASI’NIN ÇOCUKLARI

 

MUSTAFA AKÇA (DELİ HACI) (1339 – 13.03.1973

Eşi: Şerife, Yusuf Küçükakça (Höke Yusuf) kızı. Çocukları olmamıştır.

Deli Hacı adı duyulunca aklımıza hemen Soğuksu kaynak suyunun köyümüze getirilmesi gelir. Onun adı Soğuksu ile özdeşleşmiştir. Köyün ileri gelenlerine: “Bana yardım edin, bu suyu getirtmek için bütün malımı mülkümü vereceğim. Hatta gerekirse sırtımdaki şu kirli habayı bile satıp vereceğim.”  dediğini onu tanıyan herkes hatırlar.

 

OSMAN AKÇA (KÜÇÜK OSMAN) (1922 – 23.01.1989)

Eşi: Fatma, Mehmet Kocakça (Kısaca) kızı

Çocukları:

    1. Hava (Öldü.)

    2. Şerife,    “

    3. Durdu    “

    4. Musa

    5. Esme, Hasan Kocademir eşi

    6. Mehmet

    7. İbrahim

    8. Fatma – Gazipaşa’dan evli.

    9. Ayşe, Veli Özer eşi

  

HÖKE YUSUF’UN ÇOCUKLARI

 

MEHMET ALİ KÜÇÜKAKÇA (1323 - 09.06.1988)

Eşi: Ayşe, Molla İbrahim kızı (1318 – 28.09.1991)

Çocukları:

1.    Emine, İbiş Özer eşi

2.    Musa

3.    Şerife, İbrahim Kara eşi

4.    Menevşe, Yusuf Koç eşi

5.    Mustafa

6.    Yusuf

 

MUSTAFA KÜÇÜKAKÇA (KARACA)

Eşi: Hamış, Molla Mehmet kızı

Çocukları:

1.    Ayşe, Yusuf Arıcı eşi

2.    Zeynep, Ahmet Ali Karakaya eşi

 

ABDULLAH KÜÇÜKAKÇA

Eşi: Hamış, Molla Mehmet kızı.

Çocukları:

1.    Mehmet (Gök Mehmet)

2.    Emine, Ali Kara eşi

 

 ...