Üye Girişi Yeni Üye Kaydı

Ahmetler'de Eğitim

AHMETLER'İN EĞİTİM TARİHİ

Ahmetler'de Eğitim, Cumhuriyetten Sonra Başladı

Önce "Mektep" Açıldı...

Ahmetler Köyünde eğitim faaliyetleri ilk olarak 1947 yılında başladı. Ahmetlerdeki eğitimin nasıl ve ne zaman başladığını anlamak için kısaca cumhuriyetin kurulduğu zor yılların koşullarını da bilmek gerekiyor.

1947 yılında köylüler, bir yandan imece yöntemiyle kendi okul binasını yapmaya başlarken bir yandan da köy odasının alt katı "Mektep" olarak hazırlanarak çocukların hızla okuma yazma öğrenmesi amacıyla eğitime başlandı. Mektep'te ilkokul 3. sınıfa kadar eğitim verilirken köyün ilk öğretmeni olarak Ahmetlerli Eğitmen Ahmet Küçükdemir göreve başladı.

O yıllarda bütün ülkede zaten büyük bir yoksulluk, sefalet ve cehalet vardı. Çünkü Osmanlı Devleti büyük dünya savaşı sonunda yıkıldıktan sonra batılı emperyalist devletler Anadolu’yu da Sevr Anlaşmasına göre parsel parsel paylaşmışlardı. Buna itiraz ederek ayağa kalkan Türkiye halkı 19 Mayıs 1919’da Samsun’a çıkan Osmanlı subayı Mustafa Kemal’in etrafında toplanarak zor koşullarda yapılan Kurtuluş Savaşıyla bütün işgalcileri ve işgal ordularını ülkeden kovdu ve yeni Türk devletini Türkiye Cumhuriyetini kurdu.

Cumhuriyetin Cehaletle Savaşı

Eğitim Seferberliği ve Köy Enstitüleri

Osmanlı döneminde sarayın dışında kalan halkın eğitimi için daha çok dini eğitim veren medreseler dışında yaygın eğitim çalışmaları yapılmadığı için halkın ezici çoğunluğunun okuma yazması bile yoktu. Cumhuriyet kurulduğunda halkın ancak yüzde 4’ü, 5’i okuma yazma biliyordu. Onlar da daha çok kuran okumasını biliyorlardı. Kadınlardaki okuma yazma oranı ise yüzde 1’in bile altındaydı.

İşte böyle cahil bırakılmış, okuma yazmasız bir toplum devralan genç Türkiye Cumhuriyeti ilk olarak genel bir eğitim seferberliği başlatarak halkın hızla okur yazar olmasına büyük önem verdi.

Cumhuriyet yönetimi, ilk iş olarak kırsal kesimdeki insanlarımıza hızla okuma yazma öğretmeyi hedefledi. Bunun için 1940'larda Türk eğitim buluşu olarak dünyaya örnek gösterilen Köy Enstitüleri açıldı. Özellikle köyleri kalkındırmak ve köylüyü aydınlatmak için her köyden yetenekli çocuklar ve gençler seçilerek bu okullarda önce eğitmen olarak yetiştirilip köylere gönderildi. Eğitmenlerle başlayan bu seferberlikte hızla okuma yazma bilenleri sayısı artmaya başladı. Ama hemen arkasından enstitülerde gerçek anlamda köylünün ihtiyacı olan öğretmenler yetiştirilmeye başlandı.

Bütün Türkiye'de bir eğitim seferberliği halinde uygulanan bu proje sırasında köyümüzden de Ahmet Küçükdemir, Aksu Köy Enstitüsünde kursa katılıp eğitmen olarak köyüne gönderildi.  Eğitmenimiz, daha sonraki kurslara katılarak öğretmenlik hakkı almak istemediği için köyün okulu yapıldıktan bir süre sonra bu görevi bıraktı. Köyümüzün ilk eğitmenini burada rahmetle analım.

Köy enstitüleri daha sonra öğretmen okullarına dönüştürüldü ve bugün hepimizin eğitim kaderimizin değişmesinde büyük bir etken oldu. Halkımız hızla okur yazar olmaya başladıysa; birçoğumuz o yıllarda okullara başlayarak daha yüksek okullarda okuyabildiysek bunlar köy enstitüleri sayesinde olmuştur. Bir okul bir ülkenin kaderini değiştirebiliyorsa bu köy Enstitüleridir. Enstitüler en parlak döneminde dönemin doğulu toprak ağalarının baskısıyla kapatılınca da bu ülkenin kaderi olumsuz anlamda değiştirilmiştir.

Aydınlığa Açılan İlk Kapı:

Ahmetler İlkokulu 

İşte böyle bir dönemde devlet eliyle verilen ilk eğitim çalışması köyümüzde 1947 eğitim yılında başlatılmış oldu. 1950 yılında köyümüzün ilk okul binası tamamlandı ve bir öğretmen atanarak normal okul eğitimine başlandı. Köyümüzde görev yapan ilk öğretmen ise Manavullu Öğretmen olarak bilinen Mehmet Öğüt’tür. Onu da rahmetle analım.

1950 yılında köylülerimiz tarafından yapılan köy okulunda okuyan Ahmetlerli çocuklar artık şehirlere giderek Ortaokulda Lisede okumaya başladı. Köyden çıkarak ilk kez ortaokula başlayanlar, Abdurrahman Güzel (İmam Hatip) ve Ali Güzel Yücelalp’tir. Onları İbrahim Özen, Ali Koç’lar, Mustafa Koç ve Ali Varol’la başlayan okuma sevdası daha sonraki yıllar için birer örnek oldu.

Köyümüzden Aksu İlköğretmen Okuluna giderek öğretmen çıkan köyümüzün ilk öğretmeni çok genç yaşta 30 yaşına bile gelemeden kaybettiğimiz İbrahim Özen’dir. Onu Aksu Öğretmen Okulunu bitirerek öğretmen olan Mustafa Koç ve Ali Varol izledi. Her iki öğretmen de değişik yıllarda Ahmetler’de öğretmenlik yaptılar. İşte Ahmetler’den okumak için çıkan çocukların sayısındaki artış asıl bundan sonra başladı. İlk defa kız çocukları Şengül Koç ve Fatma Arıcı köyden ayrılıp şehre okumaya gidebildiler. Onların döneminde çok sayıda öğrenci ortaokul ve öğretmen okullarına gittiler. bazıları devlet parasız yatılı sınavlarını kazanarak pansiyonlarda ve devlet yurtlarında kalarak burslu okuma fırsatı buldular. Hemen söylemek gerekirse bir devlet politikası olarak köylerdeki yetenekli çocukları seçip çıkaran sosyal devlet sistemi birçok Ahmetlerlinin de kaderini değiştirmiştir.

Ahmetler köyünün bugün okuma yazma sorunu olmamasında o günlerden başlayan eğitim ve okuma sevgisinin de büyük payı vardır. Elbette en büyük pay da çocuklarını okutmak için köylerine okul yapan ve onları zor koşullarda okumaya gönderip okutan köylülerindir. Burada asıl söylemek istediğimiz şey, Ahmetler’in insanı daima okumaya, öğrenmeye ve eğitime merak duymuştur. Okul zamanı çocukların çoğu çoban obalarından her sabah kalkıp okula gidip geliyordu. O yılların ortamını düşündüğümüzde bunun değerini daha çok anlarız.

Özellikle Mustafa Koç ve Ali Varol’un Ahmetler’de öğretmenlik yaptığı yıllarda çok sayıda öğrenci Ahmetler’den ayrılarak okumaya gitti. Onlar da daha sonraki kuşaklara örnek oldular ve okuyan sayısı hızla arttı. O dönemde eğitime ortaokuldan devam eden Karaosman oğlu Mustafa Koç, Mehmet Arslan, Ali Koçlar ile  öğretmen okulunu tercih eden Mustafa Zor, Hasan Varol, Mustafa Vural ve İmam Hatip Okullarına gönderilen Hasan Topkara, Yaşar Küçükdemir, Hasan Kocademir de o dönemdeki okuma rüzgarıyla Ahmetler’in eğitimde yükselmesini sağladılar. Bugün, üniversite bitirmiş yüzlerce Ahmetlerli olmasıyla gurur duyabiliriz. Ancak asla unutmamalıyız ki bugün buralara gelmişsek bunu; dedelerimizin ve ana babalarımızın, çocuklarını okutma sevdasıyla kendi elleriyle yaptıkları taş binaya borçluyuz. Elbette bir de Atatürk cumhuriyetinin aydınlanma ve çağdaş uygarlığı yakalama ideallerine…

Ahmetlerli Çocuklar Çok Başarılı

Ahmetler’in çocukları her zaman eğitime, okumaya ve aydınlanmaya meraklı ve yatkın oldular. Ahmetlerli çocuklar Manavgat okullarında okumaya başladıktan sonra herkeste Ahmetler’den gelen çocuklar çok başarılı oluyor diye kanaat oluşturdu. Bu izlenimlerin; sonradan gelen kuşak tarafından da sürdürülmesi, diğer insanlarda oluşan olumlu Ahmetler algısına büyük katkı yapmış olmalıdır.

Köyümüzün eğitimle tanışmasının kısa bir tanımlamasını yaptık. Umarız bundan sonrasını da geriden gelenler tamamlar. Ahmetler’in eğitim tarihiyle ilgili başka bilgileri ve anıları olanların sitemizde bunları paylaşmalarını bekliyoruz.

***

AHMETLER’DE GÖREV YAPAN ÖĞRETMENLER:

Bugüne kadar köyümüzde görev yapan öğretmenlerimizin adlarını aşağıya çıkardık. Bu listedeki eksikleri tamamlamak, varsa yanlışları düzeltmek için bildiklerini paylaşacak arkadaşlara daima ihtiyacımız olacak.

Ahmetler’in Öğretmenleri: 

1947 - 1949        Mektepte eğitim - Eğitmen Ahmet Küçükdemir

1948 – 1950       Okulun Yapımı

1950  -  1952      Mehmet Öğüt – Eğitmen Ahmet Küçükdemir

1952  - 1955       Mehmet Öğüt

1956                   Ali Yıldırım

1956  - 1959       Hüseyin Tan

1959 - 1961        Mehmet Öğüt

1961 – 1963       Hasan Sever

1963 – 1964       Cemal Şahin

1964 – 1966       Mustafa Koç

1966 – 1968       Cemal Akpınar

1968 – 1970       Halil Sevinç - Hilmi Ayaz – Ali Erdemir

1970  - 1972       Ali Varol - Halil Sevinç - Süleyman Yıldız

1972 – 1974       Süleyman Yıldız

1974 – 1975       Hüseyin Demir –  Mehmet Ali Öğretmen

1974 – 1975       Hüseyin Demir – Mehmet Ali Öğretmen

1976 - 1978        Hüseyin Demir – Ali Varol

1978 – 1982       Hüseyin Demir – Can Gündüz - Meral Öğretmen

1993 – 1995       Zihni Budak - Tahir Kara - Mehmet Akça

1995 – 1997       Ömer Güngör - Tahir Kara

1997 – 2000       Hüseyin Çobanoğlu – Ali Parpucu

2000 – 2005       Salih Can

2000 – 2005       Mustafa Erol

2005 – 2008       Saim Yiğen

2008  - 2009       Aynur Öğretmen 

2009'dan sonra da Taşımalı eğitime geçildi.