Üye Girişi Yeni Üye Kaydı

Ahmetler Kanyonu

AHMETLER KANYONU

Manavgat’a bağlı Ahmetler köyünde, Toros dağları arasında bulunan Ahmetler Kanyonu, Murtiçi mevkiinden girişi ile Ahmetler köyü güney kısmındaki çıkışı arasında toplam uzunluğu yaklaşık 12 km. olan bir kanyondur. Bu 12 km’nin ilk 5 km’lik kısmı patika ve toprak yol ile ulaşılabilen giriş bölümü, kalan 7 km’lik kısmı başlangıçta 10-12 m’lik şelale ile devamında 2-5 m’lik yüksekliklerden oluşan inişler ve uzun su yollarından meydana gelmektedir. Kanyonun 7 km’lik bölümünde dik yamaçlar ve 400 m’yi bulan derinlikler vardır. Az sayıda, 2-3 yer güneş görmediğinden geçiş oldukça zordur ve sağlam kıyafet ve ekipman gerekmektedir. ( KAD: Kanyon ve Doğa Sporları Araştırma Derneği )

Ahmetler Kanyonunun içerisinde Karpuz çayının bir kolu olan Ahmetler Suyu akmaktadır. Ahmetler suyu hayvancılık ve turizm ile uğraşarak geçimini sağlayan bölge insanlarının alternatifi olmayan, hayati önemdeki tek su kaynağıdır. Kanyon çıkışından itibaren uzanan yüzlerce dönümlük arazinin tek su kaynağı da Ahmetler suyudur.

Bu akarsu; mevsimlere göre akış farklılıkları göstermekte, özellikle yağış almayan yaz ve sonbahar aylarında yüzeysel akış tamamen durmaktadır. Yüzeysel akışın durduğu aylar boyunca, kanyon tabanında yüzyıllar içerisinde oluşmuş doğal çukur alanlarda (Göbetler) kalan ve güneş görmeyen su canlı doğal hayatın devam etmesini sağlamaktadır. Torosların diğer bölgelerinde de sıkça görüldüğü gibi zeminin karstik özelliğinden dolayı da mevcut su yer yer zemine batıp çıkmakta ve düzenli bir akış rejimi göstermemektedir. Ahmetler Kanyonu yer yer 400 m’yi bulan derinliği ile Türkiye’nin en derin üçüncü, Akdeniz bölgesinin ise en derin kanyonudur. Kanyonda vadi tabanının 1 m’ye kadar düşen genişliği, çok dik ve sarp yamaçları nedeniyle güneş ışığı alamayan bölümler bulunmaktadır. Bu hali ile gerek fauna, gerekse flora açısından neredeyse kapalı bir ekosistem oluşturmaktadır. Her noktasına erişimi zor olan kanyon, yaban hayatı açısından çeşitliliği ve sürekliliği de kendi içerisinde sağlamaktadır. Zira kanyon boyunca yaban keçisi, kurt, ayı, oklu kirpi, porsuk, sansar, tilki vb. memeliler; kartal, atmaca şahin, ardıç kuşu, ardıç bozlağı, kaplumbağalar, karakuş (Cula) ve sürüngen türlerinin yaşadıkları bilinmektedir. İlkbahar başlangıcında arı beylerinin ilk yavruyu vermek için bu kanyona geldiği de bilinmektedir. Bunlardan ayrı olarak defne, yabani kekik, kuzu kulağı, tesbi ağacı da dahil olmak üzere doğadan popülasyonu azalmakta olan birçok bitki türünün de doğal yaşam alanıdır.

Ahmetler Kanyonunun son yıllarda yerli ve yabancı turistlerce alternatif doğa turizmi, özellikle kanyoning spor-macera turizmi açısından keşfedilmiş olması da kanyonun korunması ve bölge insanları açısından oldukça önemlidir. Kıyı bandında bulunan konaklama ve turizm alanlarına (merkezlerine) yakınlığı, kendisine has eşsiz güzellikteki jeomorfolojisi ile bulunmaz bir kanyondur. Kanyonun turizm açısından önemi, burada yapılabilen turistik aktivitelerin çeşitliliğinden kaynaklanır. Avrupalı turistlerin kanyoning adı verilen doğa sporu için tercih ettikleri İspanya’da bulunan bir kanyon mevcuttur; Ancak kanyon tabanında hiç su bulunmaması nedeni ile Ahmetler Kanyonunu gören turistlerin tabanda kalan az miktardaki su ile Ahmetler Kanyonunun kanyoning aktivitesi açısından kusursuz bir mekan olarak reklam ettikleri bilinmektedir. Bu nedenle Ahmetler Kanyonunu ziyaret eden yabancı turist sayısı sürekli olarak artış göstermektedir.

Ahmetler Kanyonunun yüzyıllar içerisinde kendiliğinden doğal süreçlerle oluşmuş kendine has bir ekolojik dengesi vardır. Ayrıca geçen her sürede artış gösteren ve çevresindeki birçok mağara ile doğa yürüyüş güzergahları da eklenince daima büyüyecek bir turizm potansiyeli bulunmaktadır.

Ahmetler Kanyonu ile ilgili bütün bu olumlu durumlar mevcut iken, kanyonun içerisinde yapılması düşünülen bir HES projesi mevcuttur. Adı geçen HES inşaatının gerçekleşmesi durumunda, başta kanyon içerisindeki fauna ve flora hayatı olmak üzere doğal yapıda olumsuz olarak etkilenecek ve geri dönüşü mümkün olmayan hasarlar meydana gelecektir. Ayrıca HES projesinin ülkemiz ekonomisine sağlayacağı katkı, kanyondaki alternatif turizm gelirleri ile kıyaslanamayacak kadar az olacaktır. Bütün bu nedenler dikkate alınarak Ahmetler Kanyonu HES projesinden vazgeçilmelidir.

Ahmetler Kanyonu doğal karakterleri ile korunması gereken ekolojik bir mirastır.